Bateri

Bateri, davullardan ve zil başta olmak üzere diğer vurmalı çalgılardan oluşan bir çalgı takımıdır. Şarkılarda ritim tutmaya yarar. Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Türkçede “bateri” yerine “davul”, “davul seti” ve “davul kiti” terimleri de kullanılır.

Bateri çalma, hızın yanı sıra denge ve akıcılık gerektirir.