Ud

Ud, telli ve mızraplı çalgılar sınıfından  bir müzik aletidir.